Zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, hrabrim idejama i veštini prilagođavanja tržištu, Saga Logistics d.o.o je u poziciji da nastupi na tržištu pružanjem sledećih usluga:

1. CARINSKO POSREDOVANJE:

  • Usluge uvoznog i izvoznog carinjenja robe po svim postupcima i na svim carinskim ispostavama u Beogradu (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, razduženje, odnosno definitivno carinjenje privremeno uvezene/izvezene robe)
  • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište (izrada smeštajne dokumentacije)
  • Tarifiranje robe i sve informacije iz oblasti carinske tarife

2. CONSULTING – STRUČNA POMOĆ NARUČIOCU U OBLASTI TRANSPORTA,OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU, CARINSKIH POSTUPAKA, SPOLJNE TRGOVINE I SL.

3. POSREDOVANJE U ORGANIZACIJI TRANSPORTA I OSIGURANJA ROBE U INOSTRANSTVU I U ZEMLJI

4. ANGAŽOVANJE INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U POSTUPKU KONTROLE ROBE

Pogledajte zvaničnu kursnu listu Uprave carina